Registrera dig

Fyll i dina personuppgifter. Fält markerade med är obligatoriska

 • Svenskt personnr:
 • Person/Orgnr:
 • Lösenord:
 • Mellan 6 och 20 tecken, bokstäver och siffror
 • Bekräfta lösenord:
 • E-postadress:
 • Upprepa e-postadress:
 •  
 •  
 • Tänk på att du kan behöva se över dina inställningar för skräppost för att kunna ta emot e-post från avsändaren info@kallfelt.se.
 • Jag/vi samtycker

Genom att jag och eventuell medsökande kryssar för "Jag/vi samtycker" i ovanstående anmälan och skickar den via Internet, ger jag/vi mitt/vårt fulla samtycke och godkännande, enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR), till att Källfelt Byggnads AB har full rätt att ta kreditupplysning genom kreditupplysningsföretag och inhämta all den information som man anser sig behöva för att kunna bedöma/pröva min/vår ansökan om hyresobjekt. Jag har lagenlig rätt att ansöka om tillgång till information om de uppgifter som behandlas samt att få eventuella felaktiga uppgifter rättade. Jag har rätt att få ett registerutdrag med de uppgifter Källfelt Byggnads AB har om mig. Om jag själv vill rätta någon av uppgifterna som Källfelt Byggnads AB har registrerade om mig, gör jag det enklast under "Mina sidor". Jag kan också begära: rättelse, radering, invända mot en behandling, få behandlingen av mina personuppgifter begränsad, återkalla samtycke samt överföring av personuppgifter till annan hyresvärd om det är tekniskt möjligt. Jag/vi lämnar också mitt/vårt samtycke till att Källfelt Byggnads AB lagrar, sparar, bearbetar och annars behandlar de av mig/oss lämnade personuppgifterna för de ovan nämnda ändamålen. Mina personuppgifter kommer att sparas så länge jag/vi har en aktiv ansökan hos Källfelt Byggnads AB. Under avtalstiden sparas uppgifterna så länge Källfelt Byggnads AB behöver dem eller vad gällande lagstiftning fordrar. Mitt namn kan komma att skickas till avflyttande hyresgäst i en eventuell erbjudandesituation. Jag godkänner även att mitt personnummer används som användaridentitet för att logga in på Källfelt Byggnads AB hemsida. Jag är medveten om att Källfelt Byggnads AB förbehåller sig rätten att fritt erbjuda och välja hyresgäst. Genom att registrera mina uppgifter samtycker jag även att kakor (cookies) som behövs för att webbplatsen skall fungera får lagras på min dator.